Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

Nabídková cena zkoušek
Ceny uvedené v tabulce jsou konečné a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady spojené s organizací a provedením zkoušek. V případě, že bude organizována zkouška s počtem nižším než  5 osob je cena pouze orientační, závisí na konkrétních podmínkách, místě a dalších požadavcích ze strany objednavatele. V případě uzavření rámcové smlouvy na služby je cena za osobu k jednání dle konkrétních podmínek a požadavků.

 

 

Popis činnosti

Min. počet osob

Cena za osobu

Cena
pouze zkoušky

cena nad 5 osob

1200

     

Cena
komplet včetně 3 hodin přednášek

cena nad 5 osob

1560

     

Cena
pouze zkoušky

cena 1 až 5 osob

1400

     

Cena
komplet včetně 3 hodin přednášek

cena 1 až 5 osob

1860

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za kurz RS 1, profesní kvalifikace strážný, kód profesní kvalifikace 68-008-E, akreditovaného u MŠMT ČR

Délka trvání 20 vyučovacích hodin

Cena nabídky

Počet uchazečů

Cena pro jednohouchazeče

25332

5

5066

 

Cena za kurz RD 1, profesní kvalifikace detektiv koncipient kód profesní kvalifikace 68-009-M, akreditovaného u MŠMT ČR

Délka trvání 20 vyučovacích hodin

Cena nabídky

Počet uchazečů

Cena pro jednoho uchazeče

31665

5

6333

 

Cena je kalkulována pro pět uchazečů a v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na lektory a zkušební komisi včetně ubytování a dopravy do vzdálenosti 100 km od sídla sdružení. Tato cena platí i v případě konání tohoto kurzu v Praze a v jejím okolí do 100 km. V ostatních případech je cena orientační a bude upřesněna na základě jednání s konkrétními zájemci.

Cena jednoho cyklu základního školení, bez závěrečných zkoušek je pro cyklus:
Q 1 a každé jeho specializační pokračování                                                1.890,- Kč*
Z 1 a každé jeho specializační pokračování                                                 1.890,- Kč*
B 1 a každé jeho specializační pokračování                                                 1.940,- Kč*

Pozn.: v ceně je zahrnuta teoretická příprava, ukázky instruktora a organizace praktického výcviku
v ceně není zahrnut pronájem střelnice a spotřebovaný materiál včetně případných zápůjček zbraní

P 1 a každé jeho specializační pokračování                                                 1.900,-Kč*
Pozn.:  v ceně je zahrnuta teoretická příprava včetně ukázek a modelových situací
v ceně není zahrnutý pronájem vozidel na praktický výcvik a provozní náklady   

S 1 na vyžádání podle individuální objednávky

Cena jednoho cyklu základního školení, včetně závěrečných zkoušek je pro cyklus
Q 1 a každé jeho specializační pokračování                                                2.990,- Kč*
Z 1 a každé jeho specializační pokračování                                                 2.990,- Kč *
B 1 a každé jeho specializační pokračování                                                 3.600,- Kč*
Pozn.: v ceně je zahrnuta teoretická příprava, ukázky instruktora a organizace praktického  výcviku

v ceně není zahrnut pronájem střelnice a spotřebovaný materiál včetně případných zápůjček zbraní

*) při účasti nejméně 5 frekventantů
 
V ceně je zahrnuto:
výuka lektorů dle jednotlivých programů Q1, Z1, B1, P1, S 1, a dalších
závěrečný test a v případě požadavku i zkoušky frekventantů


V ceně není zahrnuto:

  • strava v rámci programu, po dohodě lze zajistit občerstvení dle požadavku objednavatele

  • ubytování frekventantů (po domluvě lze zajistit, orientační cena osoba/noc 200,- Kč)

  • pronájem střelnice a spotřebovaný materiál včetně případných zápůjček zbraní

  • pronájem vozidel na praktický výcvik a s tím spojené provozní náklady

v případě využití školicích zařízení SBS bude cena upravena o náklady spojené s využitím prostorů.
Nabízíme také sestavení kurzu se zaměřením i délkou podle přání zadavatele.
Pro TOP a MIDDLE management je možné připravit kurz v konání tří dnů (pátek až neděle) ve sportovně rekreačních objektech s tematickým zaměřením na vybrané pasáže programů Q1, Z1, B1, a S1.
Cena je individuální podle objednávky zákazníka.

"Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH"