.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

 

Zaměření vzdělávání je především na:
 • základy všeobecného právního vědomí
 • právní rizika při výkonu práce pracovníka soukromé bezpečnostní služby
 • verbální a neverbální komunikaci
 • tipování osobnosti, monitoring rizikových osob
 • základy vyjednávání
 • náznaky a projevy zkratovitého nebo agresivního jednání
 • asertivní chování
 • firemní kulturu, zásady vizáže, etiky a estetiky
 • operativní psychologii se zaměřením na tipování profilu klienta
 • záznamovou operativní techniku k foto, audio a video dokumentaci
 • zásady bezpečného používání výpočetní techniky, rizika při využívání veřejných sítí
 • vyhledávání klíčových informací z veřejně dostupných zdrojů
 • školení požární bezpečnosti
 • školení bezpečnosti práce
 • referentské zkoušky řidičů firemních vozidel
 • školení a certifikace pověřenou osobou dle zákona 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí, zásady přepravy bankovek, mincí a cenin, včetně výcviku osádky
 • úkoly SBS (SBA)
 • právní postavení subjektů poskytujících bezpečnostní činnosti
 • základy ochrany osobních údajů
 • teoretickou i praktickou výuku týkající se zbraní a střeliva
 • zpracování bezpečnostních projektů, kontrolu a audit stávajících projektů dle platných norem
 • konkurenční zpravodajství ( Competitive intelligence) a ochrana proti projevům konkurenčního zpravodajství
 • krizové řízení a ochranu kritické infrastruktury proti vnějším a vnitřním vlivům

Vzdělávání je uskutečňováno formou jednodenních až dvoudenních školení cílové skupiny v nejvýše dvouměsíčních  intervalech, přičemž na základní resp. vstupní kurz navazují jednak zdokonalovací kurzy a jednak specializační kurzy, které mají za cíl rozvíjet pracovní a profesní úroveň zaměstnanců a zajistit jejich stabilizaci v rámci společnosti. Kromě přednášek a prezentací jsou do vzdělávacího cyklu zahrnuty i modelové situace jejich řešení a vyhodnocení.
Školení a kurzy je možno provádět buď v prostorách společnosti, která si školení objedná, nebo v prostorách, které zajistí školitel. Modelové situace, řízení motorových vozidel, střelecký výcvik apod. jsou zajišťovány ve vhodných lokalitách po domluvě s objednavatelem.
V této prezentaci si Vám dovolujeme nabídnout obsahový přehled některých kurů, seminářů nebo cvičení, které organizuje naše společnost.

 

 Hlavní vzdělávací nabídkou je provedení základního informačního školení pro získání osvědčení a získání dílčí kvalifikace:
pomocného bezpečnostního pracovníka na pracovní pozici:
Strážný  kód profesní kvalifikace:  68-008-E
a odborného bezpečnostního pracovníka na pozici:
Detektiv koncipient  kód profesní kvalifikace:  68-009-M 

V těchto základních oborech důležitých pro vykonávanou činnost je nabízeno proškolení odbornosti v dílčí kvalifikaci včetně provedení a absolvování zkoušky kombinované ve formě písemného testu a prokázání praktické znalosti v ústní zkoušce.  Toto školení je pro přihlášené absolventy ukončeno vydáním osvědčení o odborné způsobilosti.
Dle zájmu soukromých bezpečnostních služeb, bezpečnostních agentur a organizací jsou připravována rozšiřující odborná školení zaměřená na speciální činnosti zaměstnanců i vrcholového managementu s cílem profesionalizovat konkrétní oblasti bezpečnosti, obrany a ochrany majetku, prostor a osob.