.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 


SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

Lektoři společnosti mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, ve vojenských, zpravodajských a bezpečnostních složkách státu, vzdělání i praxi v oblasti trestního práva, kriminalistice, kriminologii, psychologii, pedagogice, se sofistikovanou ekonomickou kriminalitou, získáváním a využíváním informačních zdrojů, v oblasti operativní psychologie a elektronické informační technologie. Dlouhodobě organizují a zajišťují lektorskou činnost ve státních i soukromých vyšších odborných školách, pracují jako vysokoškolští pedagogové se zaměřením na právnické a bezpečnostní vzdělání, podílejí se na nadstavbovém odborném vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a na zpracování bezpečnostních auditů a rizik. Jsou držiteli osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro utajované informace na stupeň utajení Důvěrné, Certifikátu NATO a EU na stejný stupeň utajení.


Projekt v oblasti vzdělávání pracovníků soukromých bezpečnostních služeb je ucelený profesionální systém postupného vzdělávání pracovníků bezpečnostních agentur v různých pozicích, od výkonných pracovníků přes střední management, včetně top manažerů těchto společností. Soubory přednášek, prezentací a praktických cvičení na témata související s činností těchto služeb, které jsou organizovány formou modulů od nejjednoduššího (základní seznámení s danou problematikou) po modul, jehož náplní je detailní průnik do problematiky včetně závěrečného přezkoušení s vydáním osvědčení.