Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

K provedení jednotlivých zaměstnání včetně zkoušek lze využít smluvní vzdělávací a školící zařízení  v Králíkách – Dolní Lipce.


Jená se o Střední odborné učiliště opravárenské, Předměstí 427, 561 69 Králíky - Dolní Lipka,vybavené  kompletním sociálním i vzdělávacím servisem, S možností jeho využití za  zvýhodněné ceny dle dohody.

www.alberon.cz/soukraliky/
http://soukraliky2.orlicko.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýhodněná nabídka pro studenty

Sdružení AGVOKO v rámci svých programů nabízí provedení základního školení a zkoušky profesní kvalifikace:

Strážný, kód profesní kvalifikace: 68-008-E

a odborného bezpečnostního pracovníka   

Detektiv koncipient, kód profesní kvalifikace: 68-009-M za zvýhodněnou cenu pro studenty středních a vysokých škol.

Osvědčení profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient je zákonnou podmínkou pro zaměstnání nebo brigády 

v oblasti ostrahy majetku a osob nebo v rámci organizované pořadatelské služby zajišťované bezpečnostními agenturami.

Získání tohoto Osvědčení vám rozšiřuje možnosti uplatnění v rámci studentských brigád nebo v rámci pracovních příležitostí. 

Tyto programy jsou jednodenní, kdy ve 3 až 4 hodinách je provedeno základní školení a příprava ke zkoušce a následně je 

vykonána zkouška, která se skládá z písemného testu a v případě úspěšného provedení následuje ústní část. 

Program je možné uskutečnit i o víkendech a v místech podle požadavků uchazečů. 

Podmínkou zvýhodněné ceny je účast minimálně 6 uchazečů v jednotlivém programu.

Zvýhodněná cena programu strážný činí 1.350,-Kč za osobu

Zvýhodněná cena programu detektiv koncipient činí 1.650,-Kč za osobu

Podrobné informace k těmto programům, zákonných podmínek pro vykonání jednotlivých zkoušek včetně studijních materiálů

a přehledu dalších nabídek najdete na www.agvoko.cz