.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

Program P 1


(určený pro osádky vozidel SBS podílejících se na zabezpečení a transportu cenin)

Program seznámí pověřené pracovníky a osádky transportních vozidel SBS se základními právními předpisy, které jsou nezbytné pro výkon služby v SBA.
Doba trvání – 8 hodin


Obsah
 • Úkoly SBS
 • Právní úprava ochrany osob a majetku a postavení subjektů poskytujících bezpečnostní činnosti
 • Definice pojmů
 • Zákonné normy
 • Technické normy ke správnému zabezpečení a přepravě cenin
 • Základní pravidla doprovodu a ozbrojeného doprovodu při přepravě cenin
 • Zákon o zbraních a střelivu a činnosti soukromých bezpečnostních agentur
 • Základy ochrany informací o prováděných transportech a ochrana osobních údajů
 • Teorie bezpečnostního řízení, bezpečnostní rizika, bezpečnostní analýza, vyhodnocování bezpečnostních rizik v provozu
 • Praktické zabezpečení transportu cenností a cenin (s PČR, SBS nebo CS)
 • Prostředky obrany a ochrany jednotlivce a přiděleného dopravního prostředku
 • Režimová opatření, vyhodnocování a předávání mimořádných informací
 • Stres, jednání, týmová spolupráce a rozdělení činnosti při ochraně osob a věcí
 • Předávání předmětu transportu
 • Praktická cvičení
 • Workshop a volná diskuse


Pro každý z bodů je určena přibližně jedna vyučovací hodina (45 minut). Pracovník SBS získá základní orientaci v příslušných předpisech a teoretickou znalost doporučených postupů.


Na úvodní program P 1 může dle požadavků navazovat další cyklus školení, které umožní dalším 8 hodinovým programem prohloubit základní znalosti o detailnější pohled na danou problematiku. Navazující program je určený pro samotné řidiče nebo doprovod, pokud je nutné specializovat pracovní profesi.


Školení je zakončeno zkouškou a získáním osvědčení pomocného bezpečnostního pracovníka na pracovní pozici:  


Strážný  kód  profesní  kvalifikace:  68-008-E