.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

Program Q 1


(určený pro TOP a MIDDLE management)


Program seznámí management SBA se základními právními předpisy, které jsou nezbytné pro výkon manažerské funkce v SBA
Doba trvání – 8 hodin


Obsah
  • Úkoly SBS
  • Právní postavení subjektů poskytujících bezpečnostní činnosti
  • Právní podmínky vzniku a fungování SBA
  • Vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod
  • Vyplývající z Občanského zákoníku, Živnostenského zákona
  • Povinnosti vedoucích pracovníků vyplývající ze Zákoníku práce
  • Zákon o zbraních a střelivu a činnosti soukromých bezpečnostních agentur
  • Základy ochrany osobních údajů
  • Ustanovení trestního zákoníku a SBA
  • Další zákony, které je nezbytné znát (zákon o požární ochraně, o státní kontrole, o archivnictví, o telekomunikacích, ….)

 

Každému z výše uvedených témat je určena přibližně jedna vyučovací hodina (45 minut).

Absolvováním kurzu manažer získá základní orientaci v příslušných předpisech.

Na úvodní program Q 1 navazuje další cyklus školení, s označeními Q 1.1 a 1.8, které umožní dalším 8 hodinovým programem prohloubit základní znalosti o detailnější pohled na danou problematiku. Navazující program je určen pro specialisty v jednotlivých oblastech podle potřeb objednatele.

Program Q 1 je zakončen zkouškou a získáním Osvědčení odborného bezpečnostního pracovníka na pozici:


Detektiv koncipient, kód profesní kvalifikace: 68-009-M