.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

Program RD 1

 

(určený pro výkonné pracovníky SBS získání  dílčí kvalifikace pro pomocného bezpečnostního pracovníka na pozici : Detektiv koncipient  kód dílčí kvalifikace: 68-009-M)

(program seznámí zájemce i výkonné pracovníky SBS se základy taktiky výkonu pracovníka, základy odborných znalostí v oblasti k vykonávané dílčí kvalifikace, (doba trvání – 20 hodin a ukončeno písemnou a ústní zkouškou včetně získání osvědčení absolventa)
Tento program lze absolvovat ve spolupráci s příslušným úřadem práce

Obsah

1. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů  
·  Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zákoníku práce a trestní kodexy

  • občanský zákoník, občanský soudní řád a obchodní zákoník

·  živnostenský zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy z oblasti ochrany osobních údajů
·  zákon o zbraních
·  zákon o Policii České republiky a zákon o obecní policii

2Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k  jejich praktickému naplňování
·  detektivním vyšetřování, pátrání, prověrka, zpravodajství a ochraně
·  obecné, speciální a kriminalistické postupy
·  profesních selhání
·  psychologie osobnosti a komunikační minimum
·  zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací

3. Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti
·  zhotovení fotodokumentace  
·  pořizování zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení
·  kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů
·  používání optických prostředků (např. nočního vidění)
·  osobní obrana a další prostředky při výkonu detektivní činnosti

4. Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi
·  detektivní dokumentování obchodního případu
·  analýza informací z dokumentů, důkazů, činnosti osob apod.
·  oprávnění a povinnosti evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů)
·  Zpracování podkladů k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu
·  postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou

5.  Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)
·  Analýza klíčových informací, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy
·  Předvídání jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu
·  základní veřejné informační registry a jejich použití, eventuálně přístupu k nim  
·  proces tvorby a prověřování detektivních verzí

6.   BOZP
·  bezpečnostní předpisy
·  požární ochrana
·  základy první pomoci


(zaměstnání je organizováno jak formou přednášek, tak i praktickou formou, které mají rozhodující vliv na profesionální výkon  budoucího i současného pracovníka SBS včetně odborných a praktických znalostí)


Na úvodní program RD 1  může dle požadavků navazovat další cyklus školení, s označeními RD 1.1 a 1.8, kde je v každém z bodů možné dalším 8 hodinovým školením prohloubit základní znalosti o detailnější pohled na danou problematiku a edukace specializace dle potřeb klienta nebo zaměstnavatele .