.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

Program RS 1

 

(určený pro  zájemce i výkonné pracovníky SBS  získání  dílčí kvalifikace pro pomocného bezpečnostního pracovníka na pozici : Strážný  kód dílčí kvalifikace : 68-008-E )

(program seznámí zájemce výkonné pracovníky SBS se základy taktiky výkonu pracovníka a základy odborných znalostí v oblasti k vykonávané dílčí kvalifikaci, (doba trvání – 20 hodin a ukončeno písemnou a ústní zkouškou včetně získání osvědčení absolventa)  Tento program lze absolvovat ve spolupráci s příslušným úřadem práce
Obsah

  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

       
·   zásady ochrany a ostrahy majetku a osob
·  zákony, nařízení a vyhlášky, které vymezují pravomoci, odpovědnost a způsob činnosti při ostraze a ochraně majetku a osob
·  zásady bezpečnosti, požární ochrany, ochrany života a zdraví osob a ochrany životního prostředí, předcházení vzniku požáru, technické a ekologické havárie a zásady činnosti při úrazu

  • Obsluhování technických bezpečnostních  systémů

·  používání a obsluha technických bezpečnostních systémů při jejich nasazení k ostraze majetku a osob
·  ochrana osobních údajů při jejich zpracování technickými bezpečnostními systém

3.   Uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
·  zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ostraze a ochraně majetku a osob podle platných ustanovení příslušných zákonů
·  zásady součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle platných ustanovení příslušných zákonů,  čísla tísňového volání

  • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

·  právních ustanoveních, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek
·  právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu
·  povinností zaměstnance a ustanovení, která se výkonu bezpečnostní činnosti bezprostředně týkají
·  trestní zákon a zákona o přestupcích, právo na nutnou obranu, činnost v krajní nouzi, možnost omezení osobní svobody, povinnost ochrany stop a důkazů
·  právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání
·  živnostenský zákon o podmínkách provozování a výkonu činnosti ostraha majetku a osob
·  ochranu osobních údajů

  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

·  Kontrola oprávněnosti vstupu osoby, odbavit návštěvu, vysvětlit pravidla a postup
·  Kontrola oprávněnosti vjezdu/výjezdu vozidla a vývozu věcí z objektu
·  Pravidla postupu proti cizí či nežádoucí osobě zjištěné na volném prostranství a taktiku činnosti
·  Kontrol oprávněnosti odnášení věcí, oprávnění a zásady pro kontrolu

6.   Kontrolní činnost ve střežených objektech
·  Obecné povinnosti a pravidla chování strážného na obchůzce
·  Preventivně kontrolní opatření a činnosti strážného při kontrole objektu
·  Taktiku činnosti při kontrole narušeného objektu

7.    Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
·  Zásad udržování klidu, pořádku a důstojného průběhu akce, taktické zásady činnosti
·  Kontrola osob, zda na veřejné akci nevnáší do střeženého areálu zakázané věci, oprávnění a zásady
·  Ostraha doprovázené osoby na veřejném prostranství,  taktika činnosti

  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení  bezpečnosti a ke  snížení ztrát na majetku a  zdraví osob

·  Taktika činnosti pro zadané situace (např. obecné narušení objektu cizí osobou, požár, havárie elektrického proudu, havárie vody, nadměrný únik škodlivých látek, technických plynů
·  Pravidla a taktika činnosti bezpečnostního zásahu, který vede k dočasnému omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu
·  Pravidla a taktika činnosti bezpečnostního zásahu v místech, kde byl spáchán trestní čin

  • Používání věcných bezpečnostních prostředků

 

·  Pravidla a  postupy  použití zadaného věcného prostředku a předvést v modelové situaci
·  Obecné zásady komunikace při použití spojovacích prostředků

  •   Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

 

·  základní údaje, které musí obsahovat služební záznam o události
·  Význam vedení dokumentace o ostraze a kontrolách

11.  BOZP
Základní  informace o bezpečnosti práce a chování na pracovišti

(zaměstnání je organizováno jak formou přednášek, tak i praktickou formou, které mají rozhodující vliv na profesionální výkon současného i budoucího pracovníka SBS včetně odborných a praktických znalostí)


Na úvodní program RS 1  může dle požadavků navazovat další cyklus školení, s označeními RS 1.1 a 1.8, kde je v každém z bodů možné dalším 8 hodinovým školením prohloubit základní znalosti o detailnější pohled na danou problematiku a edukace specializace dle potřeb klienta nebo zaměstnavatele.