.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

V rámci školení a seminářů organizovaných pro příslušníky ozbrojených sil, pracovníky bezpečnostních služeb a bezpečnostních agentur jsou připraveny kromě zákonem stanovených požadavků na tyto pracovníky i profesionální ucelený systém vzdělávání zaměřený především na pracovníky soukromých bezpečnostních služeb, agentur, pracovníky soukromých detektivních kanceláří a na auditorskou činnost v bezpečnostní oblasti.


Tato zaměstnání jsou diferencována od základních a nejnižších pozic pracovníků až po top management společnosti.


Soubory přednášek, prezentací a praktických cvičení na témata související s činností těchto služeb, které jsou organizovány formou modulů od nejjednoduššího (pro základní seznámení s danou problematikou) po modul, jehož náplní je detailní průnik do problematiky včetně závěrečného přezkoušení s vydáním osvědčení.
Vybrané programy je možné zorganizovat podle přání objednavatele nebo ve smluvním školícím a vzdělávacím zařízení v krásné lokalitě Kralického Sněžníku s možností ubytování za zvýhodněné ceny.