.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

Jako materiál k přípravě na jednotlivé zkoušky je možné využít jednak zákony, kterými je činnost soukromých bezpečnostních agentur a soukromých bezpečnostních služeb (SBA a SBS) upravena nebo jejichž ustanovení jsou v praxi SBA a SBS  využívána.


Dále zákony, které upravují podmínky a organizaci dalšího vzdělávání a stanovují podmínky zkoušek. Kromě těchto materiálů zde naleznete okruhy otázek včetně variant odpovědí, jak otázky, ze kterých je vybírána varianta písemného přezkoušení, tak otázky a varianty modelových situací.


Okruhy otázek na písemnou i ústní zkoušku sestavil odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra ČR.