.......................................

 

Kontakty:

Pro objednání kurzů, seminářů, přednášek, zkoušek a dotazů k těmto tématům pište na mail:

 

SDRUŽENÍ  FYZICKÝCH OSOB

Ing. Václav KOKEŠ
IČ:  01049372
DIČ: CZ6204130207
Tel.: +420 724 095 790

Mgr. Petra Vostrčilová
IČ:   49314629
DIČ: CZ6858171254
Tel.: +420 778 702265

Sídlo
V Aleji 551
56169 Králíky
 č. 107-3247470227/0100 

 

 

 

Přehled základních právních norem (zdroj MV ČR): ZDE

Iformace MV ČR pro uchazeče o vykonání zkoušek: ZDE

Zákon č. 179/2006 Sb.: ZDE 

Vyhláška č. 208/2007 Sb.: ZDE

Vyhláška č. 16/2009 Sb.: Vyhláška 16-2009.PDF (769,5 kB)   od 1.7.2010 neplatná !!!

Novela vyhlášky č. 16/2009 Sb.: Novela vyhlášky 16-2009.PDF (616,3 kB) od 1.7.2010 neplatná !!!

Živnostenský zákon: ZDE

Zákon o Policii ČR: ZDE

Zákon o změně některých souvisejících zákonů: ZDE

Regulovaná jednotka Služby soukromých detektivů: ZDE

Regulovaná jednotka Ostraha majetku a osob: ZDE

Nové - účinnost zákona od 1. srpna 2010:

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů: ZDE

Nové - účinnost zákona od 1. dubna 2012

Zákon č. 53/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sb0020-2012-53-2012.PDF (294,7 kB)